Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Hydref 2021 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Ymddiheuriadau
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Ymddiheuriadau
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Claire Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Božo Lugonja Ymchwilydd Yn bresennol