Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Hydref 2021 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig