Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2021 08.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Isherwood MS Cadeirydd Yn bresennol
Natasha Asghar MS Aelod Yn bresennol
Cefin Campbell MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jenny Rathbone MS
Jenny Rathbone AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Claire Flood-Page Archwilio Cymru Disgwyliedig
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Lucy Valsamidis Ymchwilydd Yn bresennol
Spencer Birns Tyst Yn bresennol
Wayne Harvey Tyst Yn bresennol
David Walters Tyst Yn bresennol
John Howells Tyst Yn bresennol
Jonathan Moody Tyst Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Steve Vincent Tyst Yn bresennol