Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Tachwedd 2021 14.00, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant MS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig