Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18 Tachwedd 2021 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Lucy Valsamidis Ymchwilydd Yn bresennol
Yr Athro Peter Saul Tyst Yn bresennol
Helen Whyley Tyst Yn bresennol
Judy Thomas Tyst Yn bresennol
Elen Jones Tyst Yn bresennol
Yr Athro Euan Hails Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol