Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Callum Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Christopher Catling Tyst Yn bresennol
David Thomas Tyst Yn bresennol
Nest Thomas Tyst Yn bresennol
Sharon Heal Tyst Yn bresennol
David Anderson Tyst Yn bresennol
Neil Wicks Tyst Yn bresennol
Pedr ap Llwyd Tyst Yn bresennol
Owain Roberts Tyst Yn bresennol
Kath Davies Tyst Yn bresennol
Nia Williams Tyst Yn bresennol
Rebecca Nelson Tyst Yn bresennol
Diane Hebb Tyst Yn bresennol