Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6 Hydref 2021 09.00, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol