Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Hydref 2021 14.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Luke Fletcher MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz MS Aelod Yn bresennol
Cefin Campbell MS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lesley Griffiths MS Tyst Yn bresennol
Rebecca Evans MS Tyst Yn bresennol
Gwenllian Roberts Tyst Yn bresennol
Christianne Glossop Tyst Yn bresennol
Tim Render Tyst Yn bresennol
Matt McKeown Tyst Yn bresennol
James Fenwick Tyst Yn bresennol
Gawain Evans Tyst Yn bresennol