Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13 Medi 2021 10.00, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant AS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Joel James AS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams AS Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig Substituted by Steffan Lewis
Steffan Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol