Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Medi 2021 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz MS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Disgwyliedig
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig