Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 10.30, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd MS Cadeirydd Yn bresennol
Janet Finch-Saunders MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Howard Davies Tyst Yn bresennol
Julie James AS Gweinidog Yn bresennol
Bernadette Payne Tyst Yn bresennol
Olwen Spiller Tyst Yn bresennol
Eifiona Williams Tyst Yn bresennol
Jo Stevens Tyst Yn bresennol