Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf 2021 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Vikki Howells MS Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Huw Williams Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Douglas Bain Tyst Yn bresennol