Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7 Gorffennaf 2021 09.30, Bwrdd Taliadau

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dr Elizabeth Haywood Cadeirydd Yn bresennol
Michael Redhouse Aelod Yn bresennol
Y Fonesig Jane Roberts Aelod Yn bresennol
Hugh Widdis Aelod Yn bresennol
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol