Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28 Mehefin 2021 10.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol