Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf 2021 09.00, Y Pwyllgor Busnes

Lleoliad:   Zoom

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AS Cadeirydd Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Aelod Yn bresennol
Darren Millar AS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AS Aelod Yn bresennol
Jane Dodds AS Gwestai Yn bresennol
David Rees AS Gwestai Yn bresennol
Aled Elwyn Jones Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Bethan Garwood Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Disgwyliedig
Aled Ap Neill Swyddog Disgwyliedig