Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2012 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Polisi: Llinos Dafydd
/ Deddfwriaeth: Fay Buckle
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Drakeford Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Yn bresennol
Rebecca Evans Aelod Yn bresennol
Vaughan Gething Aelod Yn bresennol
William Graham Aelod Yn bresennol
Elin Jones Aelod Yn bresennol
Darren Millar Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams Aelod Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Tyst Yn bresennol
Christopher Brereton Tyst Yn bresennol
Christopher Humphreys Tyst Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol