Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Chwefror 2021 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Elinor Williams Tyst Yn bresennol
Nick Speed Tyst Yn bresennol
Kim Mears Tyst Yn bresennol