Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24 Chwefror 2021 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Suzy Davies MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Joyce Watson MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Disgwyliedig
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Blythyn MS Tyst Yn bresennol
Lee Waters MS Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Ian Williams Tyst Yn bresennol
Adam Butcher Tyst Yn bresennol
Richard Sewell Tyst Yn bresennol
Lea Beckerleg Tyst Yn bresennol
Viv Collins Tyst Yn bresennol