Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 8 Chwefror 2021 08.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay MS Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Sioned Evans Tyst Yn bresennol
Tracey Burke Tyst Yn bresennol
Steve Davies Tyst Yn bresennol