Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Ionawr 2021 08.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay MS Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett MS Aelod Yn bresennol
Angela Burns MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd MS Aelod Yn bresennol
Karen Armstrong Tyst Yn bresennol
Diana Davies Tyst Yn bresennol
Annwen Morgan Tyst Yn bresennol
Gethin Morgan Tyst Yn bresennol
Emma Palmer Tyst Yn bresennol
Caroline Turner Tyst Yn bresennol
Alun Williams Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Tim Buckle Archwilio Cymru Yn bresennol
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol