Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3 Mawrth 2021 09.00, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Angela Burns MS Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle MS Aelod Yn bresennol
David Rees MS Aelod Ymddiheuriadau
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Vaughan Gething AS Gweinidog Yn bresennol
Dr Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Dr Rob Orford Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Jo-anne Daniels Tyst Yn bresennol