Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24 Chwefror 2021 09.00, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Angela Burns MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle MS Aelod Yn bresennol
David Rees MS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Gill Harris Public Yn bresennol
Arpan Guha Public Yn bresennol
Steve Moore Public Yn bresennol
Andrew Carruthers Public Yn bresennol
Paul Mears Public Yn bresennol
Yr Athro Kelechi Nnoaham Public Yn bresennol