Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15 Rhagfyr 2020 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders AS Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AS Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AS Aelod Absennol
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Steffan Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig