Hanes

WS-30C(6)016 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C22/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)001 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 202113/07/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)002 - Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 202114/07/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)003 - Rheoliadau Cynhyrchion Organig (Cyfwerthedd a Rhestru Cyrff Rheoli) (Diwygio) 202126/07/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi ei ddileu
WS-30C(6)003 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygiadau Amrywiol) 202126/10/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)004 - Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 202124/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)005 - Rheoliadau Gwastraff ac Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 202118/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)006 - Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 202220/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)007 - Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) 202231/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)008 - Rheoliadau Mewnforio Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid a Gwledydd Cymeradwy (Diwygio) 202231/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)009 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Esemptiadau Trawsgydymffurfio a Rheoleiddio Trosiannol) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 202213/05/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
WS-30C(6)010 - Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop (Diwygio a Dirymu) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â'r UE) 202207/07/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)011 - Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 202215/07/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)012 - Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 202219/10/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)013 - Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 202220/10/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)014 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 202220/10/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)015 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 202221/10/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)017 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 202225/10/2022I'w ystyried
WS-30C(6)018 - Rheoliadau'r Athrofa Brifysgol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE)08/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)019 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) 202209/11/2022I'w ystyried
WS-30C(6)020 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 202221/11/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
WS-30C(6)021 - Rheoliadau Asiantaethau'r UE (Dirymiadau) 202205/12/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) (Rhif 2) 202207/12/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
WS-30C(6)022 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid a'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 202220/12/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried