Hanes

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2022-23

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Cyllideb Llywodraeth Cymru20/05/2021Y Pwyllgor CyllidYmchwiliad ar droed
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-2318/05/2021Y Pwyllgor CyllidWedi’i gwblhau
Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-2218/05/2021Y Pwyllgor CyllidWedi’i gwblhau
Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-2212/01/2022Y Pwyllgor CyllidWedi’i gwblhau
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-2417/03/2022Y Pwyllgor Cyllid, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-2514/03/2023Y Pwyllgor CyllidYmchwiliad ar droed