Hanes

SL(6)083 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 6 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 2021

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Is-ddeddfwriaeth nad yw'n ddarostyngedig i unrhyw weithdrefnau11/05/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)015 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau i Orchmynion Cychwyn Rhif 2, Rhif 3 a Rhif 4) 202122/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)030 - Gorchymyn y Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 202127/07/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)037 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 2 a Dirymu Gorchymyn Cychwyn Rhif 3 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 4) 202113/08/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)044 - Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 202109/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)048 - Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2) 202117/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)051 - Gorchymyn Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 1) 202122/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)054 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Tân 2021 (Cychwyn) (Cymru) 202128/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)082 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 202110/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)084 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 7) 202110/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)085 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaeth Drosiannol a Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 1) 202110/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)119 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 5 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 6) 202120/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)128 - Gorchymyn Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 2) 202212/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)146 - Gorchymyn Gweithrediadau Pysgota Môr (Dyfeisiau Monitro) (Cymru) 202227/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)151 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaeth Drosiannol) 202203/02/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)165 - Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng (Ymgymerwyr Dwr a Charthffosiaeth a Thrwyddedeion Cyflenwi Dwr) 202228/02/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)169 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 1) 202203/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)172 - Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd 2021 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) (Cymru) 202207/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)191 - Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 a Rhan 5 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) 202205/04/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)204 - Gorchymyn Adolygu Harbwr Abertawe (Cau Doc Tywysog Cymru) 202226/05/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)211 - Gorchymyn Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaeth Drosiannol) 202214/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)215 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygio Gorchymyn Cychwyn Rhif 5 a Gorchymyn Cychwyn Rhif 6) 202215/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)224 - Ei Gwneud yn Orfodol Cofrestru Gweithwyr Cartrefi Gofal i Oedolion21/06/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)235 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 202207/07/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)245 - Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2 a Diwygiadau Canlyniadol) 202215/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)246 - Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2 a Diwygiadau Canlyniadol) 202215/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)248 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 9 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 202218/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)249 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 8 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 202218/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)250 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 11) 202218/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)251 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 10) 202218/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)252 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 12) 202218/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)253 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 13 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed)18/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)254 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 14 a Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed)18/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)255 - Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 15) 202218/08/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)261 - Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 2) 202227/09/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)263 - Newidiadau i'r gofynion ar ddarparwyr rhai gwasanaethau gofal cymdeithasol a reoleiddir27/09/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried