Hanes

Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Craffu ar Gyfrifon27/07/2021Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth GyhoeddusYmchwiliad ar droed
Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd27/07/2021Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth GyhoeddusYmchwiliad ar droed