Hanes

Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i weithdrefnau eraill (Gan gynnwys y weithdrefn "gwneud cadarnhaol")

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
SL(6)001 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 202112/05/2021Y Cyfarfod LlawnWedi’i gwblhau
SL(6)003 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 202114/05/2021Y Cyfarfod LlawnWedi’i gwblhau
SL(6)009 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 202104/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)011 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 202108/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)014 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 202118/06/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)026 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 202116/07/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)027 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 202119/07/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)034 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 202109/08/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)041 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 202127/08/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)058 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 202128/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)059 - Y Cwricwlwm i Gymru - Y Cod Datganiadau o'r Hyn sy'n Bwysig29/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)060 - Y Cwricwlwm i Gymru - Y Cod Cynnydd29/09/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)101 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 202102/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)108 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 202110/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)118 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 202120/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadI'w ystyried
SL(6)122 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 202122/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)123 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 202122/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)124 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 202123/12/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)138 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 202220/01/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)153 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 201404/02/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)161 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 202217/02/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)182 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Newid Dyddiad Dod i Ben) (Cymru) 202222/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)185 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 202225/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)186 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 202225/03/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)196 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 202213/04/202225 Ebr 2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau
SL(6)200 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 202206/05/2022Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadWedi’i gwblhau