Hanes

Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
COVID-1/llllll905/03/2020Comisiwn y Senedd, Y Pwyllgor Busnes, Fforwm y Cadeiryddion, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, Pwyllgor o’r Senedd Gyfan, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Y Pwyllgor Cyllid, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Y Pwyllgor Deisebau, Y Cyfarfod Llawn, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Y Pwyllgor Safonau YmddygiadYmchwiliad ar droed
Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru23/04/2020Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a ChwaraeonI'w ystyried
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau29/04/2020Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a ChymunedauYmchwiliad ar droed
Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru30/04/202023 Meh 2020Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac AddysgYmchwiliad ar droed
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus27/05/2020Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusYmchwiliad yn mynd rhagddo
Effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd08/06/2020Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion GwledigI'w ystyried
COVID-1910/08/2020Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif WeinidogYmchwiliad ar droed

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu