Diweddaraf am Archwilio Allanol

Y ddiweddaraf am Archwilio Allanol

 

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad yn ystyried gweithgarwch archwilio cynlluniedig Swyddfa Archwilio Cymru ac yn adolygu ei ganlyniadau.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/02/2015