CLA403 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Arolygu Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar:  8 Mai 2014
Fe’i gosodwyd ar:  12 Mai 2014
Yn dod i rym ar:  1 Medi 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  2 Mehefin 2014
 
Statws adrodd:  Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/05/2014

Angen Penderfyniad: 12 Meh 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu