Grŵp Trawsbleidiol - Clefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol