Dulliau o weithio

Bydd Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod ac yn adolygu ei ffyrdd o weithio yn rheolaidd. Gall hyn gynnwys trafodaethau ar ei strategaeth neu weithdrefnau mewnol, ond nid yw'n gyfyngedig i'r rhain.

Rheswm dros ei ystyried: Bwrdd Taliadau;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/09/2017