Adolygiad o drefniadau Adolygiad o drefniadau a chyflogau staff cymorth Aelodau’r Cynulliad

Gwnaeth y Bwrdd Taliadau ymrwymiad i adolygu ein Penderfyniad ynghylch staff cymorth yr Aelodau erbyn mis Ebrill 2013, a fyddai'n rhoi amser inni ystyried sut y gallai gwaith yr Aelodau ac, o ganlyniad, eu staff, newid yn sgil y newidiadau i bwerau deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol.

Rhwng mis Hydref 2012 a mis Mehefin 2013, cynhaliodd y Bwrdd broses ymgynghori helaeth.  Ei diben oedd adolygu:

  • y trefniadau cyflog staff cymorth Aelodau'r Cynulliad;
  • y fframwaith staffio cyffredinol ar gyfer Aelodau'r Cynulliad.

 

Cyhoeddodd y Bwrdd ei adroddiad ym mis Rhagfyr 2013.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2018