Cyflwyniad y Cadeirydd

Cyfle i gyflwyno cyfarfod Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gall y rhan hon gynnwys unrhyw faterion ymarferol neu hysbysiadau ar gyfer y cyfarfod, yn ogystal ag ymddiheuriadau a anfonwyd gan aelodau'r Bwrdd.

 

Mae'r adran hon hefyd yn gyfle i drafod y datblygiadau cyfansoddiadol diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf o ran materion sy'n berthnasol i'r Bwrdd a'i waith ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd. Gall hyn gynnwys trafodaethau ynghylch Blaenraglen Waith y Bwrdd.

Rheswm dros ei ystyried: Bwrdd Taliadau;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/09/2017