Bwrdd Pensiynau Aelodau’r Cynulliad

Mae Deddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 [Saesneg yn unig] yn ei gwneud yn ofynnol bod Bwrdd Pensiynau’n cael ei sefydlu i oruchwylio’r Cynllun Pensiwn.

 

Mae’r Bwrdd Pensiynau yn cynnwys:

  • ymddiriedolwr Annibynnol proffesiynol i fod yn Gadeirydd;
  • dau gynrychiolydd a enwebwyd gan gyn-Aelodau Cynulliad ac Aelodau Cynulliad presennol;
  • dau gynrychiolydd a benodwyd gan Gomisiwn y Cynulliad.

 

Mae’r Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi mynd ati’n ffurfiol i gymeradwyo aelodaeth y Bwrdd Pensiynau ar gyfer Cynllun Pensiwn Aelodau’r Cynulliad:

  • Jill Youds (Cadeirydd Annibynnol)
  • Ieuan Wyn Jones (cyn-Aelod Cynulliad Plaid Cymru)
  • Mike Hedges AC (Aelod Cynulliad presennol Llafur Cymru)
  • Bob Evans (Cynrychiolydd Comisiynydd y Cynulliad)
  • Nia Morgan (Cyfarwyddwr Cyllid, Comisiwn y Cynulliad)

Rheswm dros ei ystyried: Commission Business;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/04/2014

Considered on: Before 21 Mai 2014 Yn ôl Bwrdd Taliadau (2015 - 2020)

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu