Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

 

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014