P-03-317 Cyllid ar gyfer y Celfyddydau Hijinx

Geiriad y ddeiseb:

Yn dilyn y toriadau anghymesur yn arian refeniw Theatr Hijinx, rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod digon o arian ar gael er mwyn gwneud yn siwr nad yw gwaith arloesol a theilwng Theatr Hijinx mewn perygl. Mae’r cwmni unigryw hwn o Gymru wedi treulio 30 mlynedd yn datblygu cyfleoedd i bobl sydd ag anhawsterau dysgu i gael eu cynnwys ar bob lefel a bydd y toriadau hyn yn golygu gostyngiad sylweddol yn y ddarpariaeth bresennol.

 

Prif ddeisebydd:
Mike Clark

 

Nifer y deisebwyr:

1893

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau