P-03-302 Ffatri prosesu compost

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i alw ar Asiantaeth yr Amgylchedd (Cymru) i gymryd camau er mwyn atal gwaith dros dro yng ngweithfeydd compostio Bryn yng Ngelligaer, nes bod Asiantaeth yr Amgylchedd yn fodlon y byddant yn gallu parhau i weithio heb lygredd drewllyd difrifol fel sydd wedi bod yn difetha bywydau trigolion lleol yn ddiweddar.

 

Prif ddeisebydd:
Cynghorydd Hefin David


Nifer y deisebwyr:
642

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau