P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus

Geiriad y ddeiseb:

Yr ydym ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymchwilio i’r effeithiau posibl ar iechyd a lles cymdeithasol a allai ddeillio o gau toiledau cyhoeddus ac annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllawiau i awdurdodau lleol i sicrhau darpariaeth ddigonol o doiledau cyhoeddus.

 

Prif ddeisebydd:

Cynghorydd Louise Hughes

 

Nifer y deisebwyr:

430

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi ei ddileu

Dogfennau

  • Cyfyngedig  
  • Cyfyngedig  
  • Cyfyngedig