P-03-162 Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd

Geiriad y ddeiseb:
Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella diogelwch ar y ffyrdd ym mhentref Llansbyddyd, ger Aberhonddu ym Mhowys, drwy weithredu mesurau i arafu’r traffig, fel gostwng y terfyn cyflymder presennol, gwella’r goleuadau ar ochr y ffordd a gwella’r arwyddion ar yr A40.

Prif ddeisebydd:
Cymdeithas Trigolion Llansbyddyd

Nifer y deisebwyr:
67

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau