P-03-271 Ardrethi Busnes yn Arberth

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni, sy’n talu ardrethi busnes yn Arberth yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i asesu effaith y newidiadau mewn gwerthoedd ardrethol ar fusnesau’r dref. Dylai’r asesiad hwn gynnwys yr effaith ar swyddi ac ar gau busnesau.

 

Prif ddeisebydd:

Siambr Fasnach Narberth

 

Nifer y deisebwyr:

91

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau