P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddileu o Ddeddfwriaeth yr hawl sydd gan berchnogion parciau i fynnu comisiwn pan gaiff cartrefi mewn parciau eu gwerthu’n breifat, am nad ydynt yn rhan o’r broses werthu mwyach.

 

Prif ddeisebydd: Caerwnon Park Residents Association

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 10 Rhagfyr 2013

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/11/2013