P-04-515 Darparu rhagor o arian ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Cymru

Wedi'i gwblhau

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarparu rhagor o arian ar gyfer gwasanaethau bysiau, er mwyn iddi ymlynu wrth amcanion ei pholisi ei hun o leihau tlodi ac allgáu, a sicrhau nad yw pobl ar draws Cymru o dan unrhyw anfantais cymdeithasol nac economaidd oherwydd eu lleoliad.

Gwybodaeth ychwanegol:

Nod y ddeiseb hon yw cynyddu’r arian a gaiff ei roi i ardaloedd anghysbell, a than anfantais yng Nghymru. Mae nifer o ardaloedd awdurdodau lleol wedi gorfod lleihau amlder y bysiau a’r dewis o lwybrau bysiau sydd ar gael ers i’r Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol gael ei gyflwyno. Mae nifer o breswylwyr yn teimlo’n ynysig oherwydd hwn, yn arbennig ar benwythnosau ac ar ddyddiau gŵyl banc.

 

Prif ddeisebydd: Daniel Thomas

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 11 Tachwedd 2013

 

Nifer y llofnodion: 246

 

Statws

 

Yn ei gyfarfod ar 07/03/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb ar y sail nad yw'n bosibl i fwrw ymlaen â'r mater o ystyried yr anhawster o ran cysylltu â'r deisebydd, a'r ffaith bod y ddeiseb wedi cael ei hystyried fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i Fysiau a Chludiant Cymunedol yn y Pedwerydd Cynulliad.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/11/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu