P-04-513 Achub gwasanaeth bws X94 Wrecsam/Abermo

Wedi'i gwblhau

 

Mae Bysiau Arriva wedi cyhoeddi y bydd yn cael gwared ar wasanaeth X94, sy’n cysylltu trefi Abermo, Dolgellau, Bala, Corwen, Llangollen a Wrecsam, a phump o wasanaethau bws eraill ar 21 Rhagfyr eleni. Mae’r holl wasanaethau bws yma’n cysylltu cymunedau ledled Cymru â’i gilydd, o’r gogledd i’r de ac o’r dwyrain i’r gorllewin. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i sut y gellir osgoi cael gwared ar y gwasanaethau yma ac i’r ffordd orau o sicrhau a hyrwyddo gwasanaethau bysiau cenedlaethol sy’n cysylltu rhanbarthau Cymru â’i gilydd, yn enwedig lle nad oes gwasanaeth rheilffordd ar gael.

 

Prif ddeisebydd: Karen Dunford

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 11 Tachwedd 2013

 

Nifer y llofnodion: 494

 

Statws

 

Yn ei gyfarfod ar 07/03/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb yn wyneb y ffaith bod y gwasanaeth X94 wedi cael ei ddisodli gan y gwasanaeth T3 a weithredir gan ddarparwr gwahanol, a diolch i'r deisebydd am godi'r mater hwn.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/10/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu