Grŵp Trawsbleidiol - Cyfathrebu Digidol - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol