Grŵp Trawsbleidiol - Trais yn erbyn Menywod a Phlant - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol