Grŵp Trawsbleidiol - Masnachu mewn Pobl yng Nghymru - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol