Grŵp Trawsbleidiol - Anhwylderau Bwyta - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol