Grŵp Trawsbleidiol - Sipsiwn a Theithwyr - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol